Stikkord

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

AOF Daghøyskolen (heretter bare kalt DHS) formål bygger på folkehøyskolens idè om folkeopplysning, personlig utvikling og livskvalitet. Undervisningen skal også være veiledende for deltakerne med tanke på fremtidig utdanning og yrkesutøvelse. DHS er ikke pensumdrevet. Deres utgangspunkt er at hver enkelt elev har spesifikke behov. På den måten blir trivsel, mestring og bevissthet om egne muligheter en prosess og god erfaring.

Personer som går på DHS vil typisk kunne ha:
– erfaring med rus og eller psykiatri
– mangle eller ha svak grunnskole/vidregående
– være utsatt for omsorgssvikt

DHS er en annerledes skole som møter hver enkelt elev der den er istedenfor der alle andre forventer at den skal være. Noen trenger lengre tid på å komme seg ut i yrkeslivet og har man i mange år ikke hatt en rutinemessig og strukturell hverdag er det ofte vanskelig å komme i gang. DHS  hjelper til med  å stille enkle krav som er tilpasset hver enkelt elev istedenfor de skyhøye kravene som mange frykter og som mange derfor ikke makter å takle. Ved å stimulere hver enkel elevs personlige og faglige utvikling, gi livsmot og tro på at «jeg kan klare noe», vil eleven kunne starte på veien videre i form av utdanning og arbeid.

Veien blir til mens man går! Fordi en rekke forutsetninger for god læring ikke er naturlig til stede vil hver enkelt elev i stor grad måtte omfattes av en tilpasset læringssituasjon. Det betyr at det er høy grad av løpende tilpassing for at «neste trinn» skal nås. DHS hjelper deg å styrke selvtillitten, skape motivasjon, ta tak i egen situasjon, bidrar til mestring og synliggjøring av dette, gode samtaler i et naturlig og avslappet miljø og ikke minst gir det mening i hverdagen; å ha noe å gå til, sosialisering.

En enkel dag på DHS starter halv ni med morgenmøte. Det er alltid en av lærerne som holder møtet og ulike temaer blir tatt opp og alle har muligheten til å bidra med tanker og meninger. Temaene kan være altfra «Hva skal man med facebook?» til «Lær å se dine positive sider». Dette skaper et fellesskap og samtalen fortsetter gjerne i pausen etter. Så går man i gang med dagens oppgaver, enten man velger data, media (foto) eller forming. Noen ganger er det 1-til-1-undervisning andre ganger praktiske oppgaver der eleven både kan jobbe med andre eller alene. Når klokken er 11 er det felles lunsj med både elever og lærere, før undervisningen fortsetter frem til 14.00. Da ringer lærerne i bjella og vi avslutter dagen med å skrive loggbok for hva vi har gjort, lært og slikt for dagen.

For meg har skolen hjulpet enormt. Ikke bare har jeg noe som gir dagen min mening, men jeg føler også mer og mer på mestringsfølelsen. For meg er det stort å takle pendling fra tidlig om morgenen og ikke være hjemme før sent ut på dagen. Det positive miljøet og viten om at jeg ikke er alene om å ha slitt/slite med noe gjør at jeg er mer avslappet enn det jeg ville vært i en annen skolesituasjon. I tillegg har jeg blitt kjent med en hel del ulike mennesker og fått utfordret meg selv.

Desverre er det mange som ikke vet om dette fantastiske tilbudet. I tilegg er det også mange som mener at DHS er et «hobbykurs» som ikke er annet enn tull. Flere NAV-ansatte mener altså at det er bedre å gå hjemme (og da bli desto mer deprimert) enn å komme seg ut og ta tak i livet sitt. Mange mennesker som kanskje ikke har kjennskap til psykiske problemer er også av oppfattelsen om at «det er jo bare å ta seg sammen, skjerpe seg». For en som sliter, om det så måtte være med depresjon eller sosial-angst, ADHD eller andre ting, vil få utbytte av DHS! Hadde flere fått god oppfølging er jeg overbevist om at flere også ville vært ute i andre aktiviteter som jobb og skole.

Ønsker du å vite mer om AOF Daghøyskolen kan du lese mer på nettsidene dems. Du finner dem også på facebook og mailen er: dhs@aof-skole.no

Reklamer