Stikkord

, , , , , , , , , ,

Idag, den 10. september har Verdens selvmordsdag blitt markert,  som har for mål å samle og spre kunnskap om fenomenet. Dette for å skape nytt håp for de som er i faresonen.

I Norge tar rundt 150 kvinner og i underkant 400 menn livet sitt hvert år. Når det gjelder hvor mange som gjør selvmordsforsøk eller villet egenskade, er tallene usikre fordi det ikke finnes noen nasjonal registrering av selvmordsforsøk eller selvskading i Norge. I spørreundersøkelser rapporterer omtrent 10% av norske ungdommer om selvskading, omtrent 20% av de unge som selvskader forteller at de har fått hjelp av helsevesenet etterpå. Beregninger viser at i Norge behandler helsetjenesten mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk årlig. Tallet er usikkert og er et resultat av beregninger som Folkehelseinstituttet har gjort på grunnlag av data fra Norsk Pasientregister, samt WHO/EURO-registreringen av villet egenskade i Sør-Trøndelag for årene 1995-1999. Ca. tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk.

Har du vanskelige tanker? Ring 815 33 300 (Kirkens SOS),  810 30 030 (Mental Helse), eller 800 33 866 (SUSS).

Reklamer