Stikkord

, , , , , , , , , , ,

Tenn lys!
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. 
Et lys er tent for det.

Tenn lys!
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og de som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme for alle som må slåss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.
Må ingen miste motet, før alle folk er ett.
Tenn lys for de som kjemper for frihet og for rett.

Tenn lys!
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever. Hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.

4

Reklamer